Maintenance: Website Redesign In-Progress
Recommended
TRUE LOVE HATES
by Kong
Ikaw ba'y isang mapanghusgang nobyo? Padalos-dalos mag-akusa sa iyong irog? Yun bang tipong kayang baliin ang isang relasyon sa isang iglap dahil sa pagdududa. Basahin ang kakatwang independent komiks ni Francis Martelino tungkol sa pagdududa, pagmamahal at ang mga maaaring idulot nito, sa kanyang obrang True Love Hates. - JonZamar
Manga Chapter
Last Updated: 3 Years ago
Last Updated: 3 Years ago
Reviews
Like
Dislike
Add a new Chapter!
Add page
1 hour ago
Cool manga!
Edit Description
Copyright 2013-2017 by Premiere Manga Hub
HIDE CHAT

Login!
Invalid username/password