Maintenance: Website Redesign In-Progress
Recommended
PIG HUNTER
MY FIRST COLLABORATIVE WORK!!! Pinagsamang husay nila STORY and COLORS BY: Patrick "RAWWRR" Enrique (RAWWRRmokoPATRICK) At GUHIT NI: Gamaliel Paz "GAMPAZ" mysticguro.... RATEG PG po sya ah..Para sa mga may malalalim na pang-unawa lamang at hindi malaswang isipan...
Manga Chapter
Last Updated: 3 Years ago
Last Updated: 3 Years ago
Reviews
Like
Dislike
Add a new Chapter!
Add page
1 hour ago
Cool manga!
Edit Description
Copyright 2013-2017 by Premiere Manga Hub
HIDE CHAT

Login!
Invalid username/password