Maintenance: Website Redesign In-Progress
Recommended
125 Days
May isang estudyante sa paaralang Ocean University at ayun ay si Hurly Goi. Siya yung tipong mahilig sa babae kaso nga lang lagi siya palpak sa mga babae at desperado na magkaroon to ng pagibig sa buhay. Kailan kaya niya mahahanap ang taong mamahalin niya? Credits to the owners
Manga Chapter
Last Updated: 1 Year ago
Reviews
Like
Dislike
Add a new Chapter!
Add page
1 hour ago
Cool manga!
Edit Description
Copyright 2013-2017 by Premiere Manga Hub
HIDE CHAT

Login!
Invalid username/password