Maintenance: Website Redesign In-Progress
Recommended
Untitled Manga
Makakatagal kaya ang transferee mula sa pambubully ng mga kaklase niya? Ano kaya ang magiging papel ni Dan sa buhay niya at paano siya matutulongan neto?
Manga Chapter
Last Updated: 2 Months ago
Reviews
Like
Dislike
Add a new Chapter!
Add page
1 hour ago
Cool manga!
Edit Description
Copyright 2013-2017 by Premiere Manga Hub
HIDE CHAT

Login!
Invalid username/password